Tag Arşivi: Proje Yönetimi
Projelerde Kaynak Dengeleme

Günlük işlerimizde veya profesyonel hayatımızda bir çok iş için ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu düşünür ve bu işleri de sıraya koymaya çalışırız. Bu işlerden bir kısmı çakışacak ve zamanları değişecektir….

Proje Başlatma Süreci

Proje yönetim süreçleri ile ilgili beş farklı süreç grubu olduğunu bir önceki yazımızda belirtmiştik. Bu yazımızda ilk süreç grubu olan Başlatma sürecinde gerçekleştirilmesi gereken temel maddeleri belirtiyoruz. Bu noktada önemli…

Proje Yönetim Süreçleri

PMI proje yönetiminde süreçlerin temel tanımı olarak aşağıdaki tanımlamayı yapmaktadır: Süreç, önceden belirlenmiş bir ürün, sonuç ya da hizmete ulaşmak için yerine getirilen birbiriyle bağlantılı eylemler ve aktiviteler kümesidir. Her…

Fonksiyonel Yönetim

Fonksiyonel Yönetim, projedeki işlerin idari ya da fonksiyonel alanda yönetiminden sorumlu başlıca kişilerdir. (örneğin, insan kaynakları, finans, muhasebe ya da tedarik) Projeden etkilenecek olan kişilerdir. Projeye kendi uzmanlık alanı ile…

Proje Ekibi

Proje Ekibi, projeyle ilgili çalışmayı gerçekleştiren kişilerdir. Proje yöneticisi, proje yönetim ekibi ve diğer proje ekip üyeleri proje ekibinin parçalarıdır. Proje Ekibi; Paydaşların belirlenmesinden sorumludur. Gereksinimlerin belirlenmesinden sorumludur. Kısıt ve…

Müşterisi tanımlanmamış proje kayıp kimlik gibidir…

PMI, proje çalışmaları sonrasında bir ürün/hizmet veya sonuç ortaya çıkar demektedir. Tüm bu çıktıların da kabulü noktasında çok fazla onay süreci yer alabilir. Hatta genelde bu onay süreci ara çıktılar…

Sonraki Sayfa