Tag Arşivi: Tedarikçi Seçimi
PROJE YÖNETİMİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Modelin Gösterimi 1.1.1        Hedef  ler İçin Ağırlıkların Belirlenmesi Hedeflerin kendi arasında ağırlıklandırılması için kullanılan bu aşamada gerçekleştirilen adımlar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. Hedeflerin değerlendirilmesi için gerekli olan kişiler Üst Yönetimden seçilir….

PROJE YÖNETİMİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Doktora Tez Savunmamı geçen hafta itibariyle geçmiş bulunuyorum. Bu kapsamda sizlere Proje Yönetiminde Tedarikçi Seçimi için kullanılabilecek bir model önerisi sunacağım. Bu ilk yazımda model önerisinin tanıtımını bulabilirsiniz. Kurumsal anlamda…

Tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler

Tedarikçi seçiminde kullanılan kriterlerle ilgili yapılan ilk çalışmalardan birisi Dickson tarafından 1966 yılında gerçekleştirilen çalışmadır[1]. Yıllar içerisinde tedarikçi seçiminde kullanılan kriterlerin önem derecelerinde değişim söz konusudur. Çizelge 3.1 içerisinde yıllar…

Tedarikçi Seçimi Konusunda Literatür Taraması Yapan 3 Önemli Makale

Tedarikçi Seçimi ile ilgili literatür ataraması yapan 3 ana kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakları sırası ile 2000,2001 ve 2010 yıllarında yayınlanan makalelerdir. Bu alanda araştırma yapan kişilerin özellikle son makaleyi okumalarını…